Chủ đề: Khủng hoảng ở Ai Cập

Biểu tình lớn ở Ai Cập Châu Phi

Biểu tình lớn ở Ai Cập

Những người biểu tình yêu cầu trừng trị các thành viên của lực lượng an ninh đã tham gia những vụ đụng độ đẫm máu vừa qua.