Thứ Hai, Tháng Năm 21/05/2018

Chủ đề

Ký Hiệp định Paris

Tấm lòng quốc tế

Xã hội

Tấm lòng quốc tế

Sáng 26/1, tại Cung Văn hóa, Thể thao Thanh niên HN, 50 đại biểu quốc tế đã tham dự giao lưu "Hiệp định Paris và tấm lòng bạn bè quốc tế."