Tấm lòng quốc tế Xã hội

Tấm lòng quốc tế

Sáng 26/1, tại Cung Văn hóa, Thể thao Thanh niên HN, 50 đại biểu quốc tế đã tham dự giao lưu "Hiệp định Paris và tấm lòng bạn bè quốc tế."