Chủ đề: Lá chắn tên lửa ở Đông Âu

Thụt lùi hay chiến thắng? Châu Mỹ

Thụt lùi hay chiến thắng?

Có ý kiến nhận định rằng kế hoạch điều chỉnh NMD của chính quyền Obama là sự thắng thế của chủ nghĩa thực dụng trước ý thức hệ.