Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Lao động Việt - Trung Đông

Trung Đông, anh là ai?

Đời sống

Trung Đông, anh là ai?

Kể từ số này, Vietnam+ sẽ khởi đăng loạt bài của một nhà báo TTXVN, người đã nhiều năm trải nghiệm với thực tế ở Trung Đông.