Thứ Bảy, Tháng Giêng 19/01/2019

Chủ đề

Liên hoan kịch Lưu Quang Vũ

Ngoảnh đầu nhìn lại

Văn hóa

Ngoảnh đầu nhìn lại

LH có 12 buổi diễn, không buổi nào dư chỗ, đã 25 năm, nhưng tên tuổi của Lưu Quang Vũ vẫn còn nguyên trong lòng khán giả nhiều thế hệ...

Lựa chọn khó khăn

Văn hóa

Lựa chọn khó khăn

Nếu đạo diễn mạnh tay đẩy thêm cách tân đến tận cùng vở diễn thì có lẽ đã có một bản dựng mới nhưng điều này sẽ lại gây tranh cãi.