[Mega Story] Lựa chọn cải cách cho tương lai nước Nga Châu Âu

Lựa chọn cải cách cho tương lai nước Nga

Với việc ủng hộ gói sửa đổi Hiến pháp 2020, cử tri Nga đang kỳ vọng những cải cách này sẽ là nền tảng để nước Nga tiến bước tự tin hơn trên con đường hướng tới một tương lai thịnh vượng.