Chủ đề: Ngày tận thế 21/12

Nguy cơ tận thế có thật! Khoa học

Nguy cơ tận thế có thật!

Sẽ không có “Ngày tận thế” như trong phim 2012, song những nguy cơ từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu hay thiên thạch là có thật.
Bí ẩn Ngày tận thế Đời sống

Bí ẩn Ngày tận thế

Hầu như mọi dân tộc, tôn giáo trên thế giới từ cổ đều có huyền thoại về Ngày tận thế, cho thấy con người luôn bị ám ảnh về điều đó.
1 tháng trước "tận thế" Khoa học

1 tháng trước "tận thế"

Bộ phim 2012 của Hollywood đã khiến nhiều người hiểu sai về "Ngày tận thế 21/12", thật ra chỉ là ngày kết thúc chu kỳ theo lịch Maya.
Bác bỏ Ngày tận thế Khoa học

Bác bỏ Ngày tận thế

Chính người Maya đã lên tiếng bác bỏ cái gọi là Ngày tận thế vào 21/12/2012, đồng thời lên án những dự án kiếm tiền quanh ngày này.