Chủ đề: Người cao tuổi

Bán nhà vào dưỡng lão Xã hội

Bán nhà vào dưỡng lão

Nhiều người cao tuổi tình nguyện xa rời mái ấm gia đình, vào dưỡng lão để sống trong một tập thể người cùng tuổi, kéo dài tuổi thọ...