Chủ đề: Người cao tuổi

Chỉ là nơi “trông già”?

Chỉ là nơi “trông già”?

Nhiều người nói, ở Việt Nam chưa có nhà dưỡng lão thực thụ, nhiều khi các cụ được đưa vào đây vì mắc bệnh về thần kinh, khó quản lý.