Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Nhà hát Lớn tròn 100 tuổi

Một di tích kiến trúc

Văn hóa

Một di tích kiến trúc

Người đã "hồi sinh" Nhà hát Lớn, KTS Hồ Thiệu Trị cho rằng, Nhà hát Lớn là không gian kiến trúc mang tính lịch sử, một di tích kiến trúc.