Chủ đề: Nhà mạng cưỡng bức dịch vụ

Không được “cưỡng bức”!

Không được “cưỡng bức”!

Người Việt có câu “của cho không bằng cách cho,” vì thế, việc bỗng dưng phải nhận dịch vụ của nhà mạng gây bức xúc cho người dùng.