[Mega Story] Quốc hội và cải cách thể chế Chính trị

Quốc hội và cải cách thể chế

Quốc hội đã từng bước tạo lập các cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước mà trọng tâm là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân.
[Mega Story] WEF 2020: Gắn kết vì sự phát triển bền vững Kinh doanh

WEF 2020: Gắn kết vì sự phát triển bền vững

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) 2020 ở khu nghỉ dưỡng Davos (Thụy Sĩ) với chủ đề “Các bên liên quan hướng tới một thế giới bền vững và gắn kết” đã khép lại.