Chủ đề: Nổ ở phố Nguyễn Thái Học

Video nổ tiệm vàng Xã hội

Video nổ tiệm vàng

Clip vụ nổ lớn vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 21/6, xảy ra tại tiệm vàng Hoàng Tín, ở số 124 đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội.