Chủ đề: Nổ tàu ngầm Ấn Độ

Tìm kiếm xác thủy thủ Châu Á-TBD

Tìm kiếm xác thủy thủ

Các thợ lặn và kỹ sư Ấn Độ đang làm việc cật lực để trục vớt các phần bị chìm của chiếc tàu ngầm INS Sindhurakshak phát nổ.
Điều tra tàu ngầm nổ Châu Á-TBD

Điều tra tàu ngầm nổ

Hải quân Ấn Độ đã thành lập ủy ban điều tra nguyên nhân phát nổ trên tàu ngầm INS Sindurakshak, với 18 thủy thủ trên boong.