Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Phong trào Chiếm phố Wall

Lan ra nhiều nước

Đời sống

Lan ra nhiều nước

Hầu hết người biểu tình đều hưởng ứng thông điệp "Chiếm lấy phố Wall" khi họ nhận thấy khoảng cách giàu và nghèo đang gia tăng.