Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Rơi máy bay Sukhoi tại Indonesia

Toàn bộ đều tử nạn

ASEAN

Toàn bộ đều tử nạn

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết, không tìm thấy người nào còn sống khi tiếp cận chiếc Sukhoi Superjet-100 rơi.