Chủ đề: SEA Games 26

Thưởng 100 triệu đồng Thể thao

Thưởng 100 triệu đồng

Liên đoàn Điền kinh vừa cùng PVN treo thưởng 100 triệu đồng cho các vận động viên đạt chuẩn Olympic khi tham dự SEA Games 26.