Thứ Hai, Tháng Chín 24/09/2018

Chủ đề

Siêu vi khuẩn kháng thuốc

Đề phòng siêu vi khuẩn

Y tế

Đề phòng siêu vi khuẩn

WHO kêu gọi giới chức y tế toàn cầu cần phải đưa ra hành động thích hợp và khẩn cấp phòng chống hiểm họa vi khuẩn kháng thuốc.