Chủ đề: Sở hữu súng đạn ở Mỹ

Mỹ siết chặt quy định Châu Mỹ

Mỹ siết chặt quy định

Sau khi xảy ra vụ xả súng sát hại hàng chục học sinh, tại Mỹ đã có nhiều tiếng nói đòi siết chặt các quy định sở hữu súng đạn.