Chủ đề: Thi Đại học-Cao đẳng 2011

Số vi phạm tăng vọt Giáo dục

Số vi phạm tăng vọt

Tính đến hết buổi thi chiều nay, cả nước có 107 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, tăng 90 trường hợp so với cuối buổi thi sáng.
Không lộ đề văn khối D Giáo dục

Không lộ đề văn khối D

Theo kết luận của Công an Thành phố Hà Nội, vụ việc ở Viện Đại học Mở Hà Nội chỉ mang tính cá nhân, đề thi văn vẫn đảm bảo bí mật.