Điều chỉnh đáp án sử Giáo dục

Điều chỉnh đáp án sử

Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh đáp án môn sử khối C, đề thi đại học 2012 (cụ thể là câu 4a) theo hướng có lợi cho thí sinh.
Chặt chẽ và nghiêm túc Giáo dục

Chặt chẽ và nghiêm túc

Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận sơ bộ, hai đợt thi đại học của Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 đã được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc và đúng quy chế.

Nhìn chung, Quy chế thi tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc tại các Hội đồng thi; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các Hội đồng thi kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm Quy chế và sai sót của thí sinh và cán bộ làm công tác thi.

Tạo sức hút với thí sinh Giáo dục

Tạo sức hút với thí sinh

Với khối C, đề Địa lý gây sự chú ý về tính thời sự về biển đảo, khơi gợi nên trách nhiệm của những người trẻ đối với biển, đảo nước nhà.