Thong thả thi môn hóa Giáo dục

Thong thả thi môn hóa

“Đề thi dễ, chỉ 30 phút em đã làm xong, 30 phút còn lại em ngồi chơi,” Nguyễn Anh Đức, học sinh trường THPT Việt Đức hớn hở nói.