Chủ đề: Tộc người không tên

Quay về sau 10 thế kỷ

Quay về sau 10 thế kỷ

Tâm trạng khắc khoải của người La Ha khi tái định cư về Mường Than, cánh đồng huyền thoại trong truyền thuyết về người anh hùng ImPoi.