Chủ đề: Triều Tiên phóng tên lửa

Sẽ xét lại chính sách Châu Á-TBD

Sẽ xét lại chính sách

Nếu Triều Tiên cương quyết phóng tên lửa tầm xa có gắn vệ tinh, Washington sẽ xét lại chính sách với Bình Nhưỡng trong tương lai.
Ảnh vệ tinh Triều Tiên Châu Á-TBD

Ảnh vệ tinh Triều Tiên

Các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã chuẩn bị phóng một quả tên lửa mang vệ tinh vào tháng tới.