Chủ đề: Trứng gà tẩy

Trứng gà rửa axít Xã hội

Trứng gà rửa axít

Tại một số cửa hàng trên phố Trần Huy Liệu (Hà Nội), giá “trứng gà rửa” là 2.500 đồng. Nhiều chợ cũng đã xuất hiện loại trứng này.