Điều chỉnh mức giảm trừ Chính trị

Điều chỉnh mức giảm trừ

Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế thu nhập khi giá thị trường biến động trên 20%.