Chủ đề: Việt Nam-Australia

Thêm học bổng Australia Giáo dục

Thêm học bổng Australia

Australia thông báo sẽ tăng số học bổng chính phủ Australia dành cho sinh viên Việt Nam từ 175 lên 200 suất trong thời gian tới.