Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Virus H7N9

H7N9 và các hệ lụy

Kinh tế

H7N9 và các hệ lụy

Virus cúm H7N9 đang hoành hành ở Trung Quốc đã và mang lại những thiệt hại nghiêm trọng tới nền nông nghiệp và du lịch của nước này.