Chủ đề: Virus H7N9

Tạo đột biến phòng H7N9 Khoa học

Tạo đột biến phòng H7N9

Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa đề nghị tạo ra một loại virus cúm gia cầm H7N9 đột biến để phát triển vắcxin phòng cúm H7N9.
H7N9 và các hệ lụy Kinh tế

H7N9 và các hệ lụy

Virus cúm H7N9 đang hoành hành ở Trung Quốc đã và mang lại những thiệt hại nghiêm trọng tới nền nông nghiệp và du lịch của nước này.