Chủ đề: Virus H7N9

Virus H7N9 ở chim bồ câu Sức khỏe

Virus H7N9 ở chim bồ câu

Trung Quốc thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H7N9 ở các mẫu phẩm chim bồ câu lấy tại một khu chợ bán nông sản ở Thượng Hải.