Thứ Sáu, Tháng Giêng 18/01/2019

Chủ đề

Vụ án Thẩm mỹ Cát Tường

Mỹ viện được cấp phép

Y tế

Mỹ viện được cấp phép

Mặc dù chưa được Sở Y tế Hà Nội cấp phép chuyên môn nhưng mỹ viện Cát Tường đã được quận Hai Bà Trưng cấp giấy phép kinh doanh.