Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh

Động cơ bắt cóc

Pháp luật

Động cơ bắt cóc

Vì thai của mình bị lưu trước đó, Nguyễn Thị Lệ đã nghĩ đến cách bắt cóc cháu Trường về để nói dối gia đình chồng đó là con mình.