Chủ đề: Vụ kiện Vedan

Vedan hoàn thành đền bù

Vedan hoàn thành đền bù

Gần 6.000 hộ dân bị thiệt hại của 4 xã huyện Long Thành và Nhơn Trạch đã nhận 100% tiền đền bù của Vedan, với số tiền gần 120 tỷ đồng.
Vedan đền bù 100% Môi trường

Vedan đền bù 100%

Công ty Vedan sẽ bồi thường nông dân Thành phố Hồ Chí Minh hơn 45,7 tỷ đồng và nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 53,6 tỷ đồng.