Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Vụ kiện Vedan

Vedan đã bồi thường

Pháp luật

Vedan đã bồi thường

Vedan cam kết bồi thường số tiền 53,6 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do việc gây ô nhiễm tại huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vedan đền bù 100%

Môi trường

Vedan đền bù 100%

Công ty Vedan sẽ bồi thường nông dân Thành phố Hồ Chí Minh hơn 45,7 tỷ đồng và nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 53,6 tỷ đồng.