Thứ Ba, Tháng Giêng 22/01/2019

Chủ đề

Vụ sập bình ga ở Hà Nội

Xé lòng người ở lại

Xã hội

Xé lòng người ở lại

Chẳng ai ở khu phố Tạ Quang Bửu dám tin, mới hôm qua đi học về, hai đứa nhà anh Minh còn vui vẻ chào thật to mọi người trong xóm.