Thứ Sáu, Tháng Giêng 18/01/2019

Chủ đề

Vụ Sông Tranh 2

Chịu động đất 5,5 độ

Xã hội

Chịu động đất 5,5 độ

Theo EVN, đập Thủy điện Sông Tranh 2 đã được thiết kế cường độ kháng nén lớn bảo đảm an toàn khi có động đất tới 5,5 độ Richter.

Xử lý đập Sông Tranh

Kinh doanh

Xử lý đập Sông Tranh

Theo Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh 2, công tác xử lý chống thấm trên thân đập thủy điện sẽ hoàn thành trước 24/8.