Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Vụ sữa dê Danlait

Tạm giữ 6.000 hộp sữa

Xã hội

Tạm giữ 6.000 hộp sữa

Đội quản lý thị trường số 12 Hà Nội kiểm tra cửa hàng trên phố Nguyễn Viết Xuân, niêm phong và tạm giữ toàn bộ 6000 hộp sữa.