Thứ Tư, Tháng Giêng 23/01/2019

Chủ đề

WWF và vụ cá tra

Cá tra được minh oan

Kinh doanh

Cá tra được minh oan

WWF Quốc tế đồng ý đưa ngay cá tra ra khỏi danh mục đỏ bởi thiếu thông tin cập nhật thực trạng của thủy sản này tại Việt Nam.

Cam kết giúp cá tra

Kinh tế

Cam kết giúp cá tra

Trước việc cá tra, basa VN bị đưa vào danh sách đỏ, WWF Việt Nam cam kết hợp tác với các bên làm rõ tiêu chí đánh giá để phản hồi sớm nhất.