Chủ đề: WWF và vụ cá tra

Cam kết giúp cá tra Kinh tế

Cam kết giúp cá tra

Trước việc cá tra, basa VN bị đưa vào danh sách đỏ, WWF Việt Nam cam kết hợp tác với các bên làm rõ tiêu chí đánh giá để phản hồi sớm nhất.