Chủ đề: Xả súng tại Pháp

Vây bắt nghi phạm Châu Âu

Vây bắt nghi phạm

Đặc nhiệm Pháp đang bao vây một ngôi nhà được cho là nơi tên sát thủ đi xe máy thực hiện các vụ xả súng ở Toulouse đang ẩn náu.
Báo động cao nhất Châu Âu

Báo động cao nhất

Vùng Midi-Pyrénées ở Tây Nam được đặt mức báo động "màu hồng điều," là mức cao nhất ở Pháp đối mặt với các nguy cơ khủng bố.
Thảm kịch quốc gia Châu Âu

Thảm kịch quốc gia

Tuyên bố vụ xả súng vào trường Do Thái là một "thảm kịch quốc gia," ông Sarkozy nhấn mạnh sẽ tăng an ninh cho các trường Do Thái, Hồi giáo.