Chủ đề: Xét xử Khmer Đỏ

Cần thực thi công lý ASEAN

Cần thực thi công lý

Sau bao nỗ lực của Campuchia và cộng đồng quốc tế, phiên tòa đã được mở, những kẻ gây tội ác sẽ phải chịu tội, công lý được thực thi.