Chùm ảnh đàn voi nhà ở Đắk Lắk có nguy cơ tuyệt chủng

Hiện đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 53 con, trong số đó voi từ 15-45 tuổi còn sức khỏe tốt để sinh sản chỉ có 43 con.
(TTXVN/Vietnam+)