Ảnh minh họa. (Nguồn: BTVi)

Theo Reuters, các phần mềm bẻ khóa trái phép đã lợi dụng công nghệ do Apple thiết kế để phát tán các phiên bản bẻ khóa của các ứng dụng Spotify, Angry Birds, Pokemon Go, Minecraft và các ứng dụng phổ biến khác trên iPhone.

Các phần mềm phân phối ứng dụng bất hợp pháp như TutuApp, Panda Helper, AppValley và TweakBox đã tìm cách sử dụng chứng chỉ kỹ thuật số để có quyền truy cập vào chương trình mà Apple thiết kế để cho các tập đoàn phân phối ứng dụng nội bộ cho nhân viên mà không cần thông qua App Store kiểm soát chặt chẽ của Apple.

Sử dụng cái gọi là chứng chỉ nhà phát triển doanh nghiệp, các hoạt động ăn trộm ứng dụng bất hợp pháp này đang cung cấp các phiên bản sửa đổi của ứng dụng phổ biến cho người tiêu dùng, cho phép họ truyền phát nhạc mà không cần quảng cáo và tránh các khoản phí và quy tắc trong trò chơi, tước đi doanh thu của Apple và các nhà sản xuất ứng dụng hợp pháp.

Bằng cách đó, các phần mềm phân phối ứng dụng vi phạm bản quyền đang vi phạm các quy tắc của các chương trình dành cho nhà phát triển của Apple, chỉ cho phép ứng dụng được phân phối cho công chúng thông qua App Store. Việc tải xuống các phiên bản sửa đổi là vi phạm các điều khoản dịch vụ của hầu hết các ứng dụng chính.

Apple không có cách nào để theo dõi việc phân phối các chứng chỉ này theo thời gian thực hoặc việc lan truyền các ứng dụng được sửa đổi không đúng cách trên điện thoại, nhưng họ có thể hủy chứng chỉ nếu phát hiện nó được sử dụng sai./.