Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thị Thúy Hòa, chương trình 135 góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 109 công trình hạ tầng các loại, bao gồm 24,6km đường giao thông bêtông, 3 cầu bêtông kiên cố, 82 phòng học, 14 trạm y tế, 12 công trình thủy lợi... với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng.

Chương trình còn thực hiện đào tạo chuyên môn và nghề nghiệp cho 1.710 lượt người với kinh phí hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ con học sinh nghèo có điều kiện đến trường theo quy định với tổng kinh phí là hơn 4,4 tỷ đồng.

Thừa Thiên-Huế còn thực hiện lồng ghép tốt với các chương trình, dự án, chính sách khác đầu tư tại địa bàn như chương trình 134, dự án giảm nghèo miền trung ADB, dự án định canh định cư. Trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, giống, vật tư, công cụ sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế gia đình cho 5.660 hộ gia đình với nguồn vốn là hơn 10 tỷ đồng.

Đến nay, tại các vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh có 100% xã có đường ôtô đến trung tâm xã, riêng huyện Nam Đông đường bêtông và láng nhựa đã đến tận thôn bản; 100% xã có điện lưới quốc gia, 98% hộ sử dụng điện lưới, 87% sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trong đó, huyện A Lưới từ 48,47% cuối năm 2005 hiện giảm xuống còn 27,5%; huyện Nam Đông số hộ nghèo hiện chỉ còn 14%.../.

Quốc Việt (Vietnam+)