Chuong trinh giao duc pho thong moi trien khai tu nam hoc 2020-2021 hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

So với chương trình hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông mới giảm số môn học, số giờ học và có những môn học tích hợp, chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường các hoạt động thực hành./.
(TTXVN/Vietnam+)