Bộ Công Thương vừa phối hợp với Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn III (EU-Vietnam Mutrap III) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức Hội nghị "Sơ kết hai năm thực hiện Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 08/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển cây bông vải Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.”

Theo số liệu của Bộ Công Thương, diện tích và sản lượng trồng bông tăng dần.

Cụ thể, vụ bông 2009-2010 đã bắt đầu hồi phục dần trở lại, diện tích đạt 8.175ha (bằng 271,68% so với niên vụ trước đó), sản lượng bông xơ đạt 3.903 tấn, vụ bông 2010-2011 diện tích đạt 10.470ha, tăng hơn vụ trước 12%, đạt sản lượng bông xơ 4.695 tấn. Vụ bông 2011-2012 nâng diện tích lên 11.260ha, tăng hơn vụ trước 7,5% đạt sản lượng bông xơ 4.864 tấn.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển cây bông vải theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nòng cốt là Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành bông, kết quả đạt được còn rất hạn chế so với mục tiêu đã đề ra.

Nguyên nhân là do trong thời gian qua (2008-2011), diện tích đất trồng bông ở các tỉnh không ổn định, số lượng các doanh nghiệp tham gia đầu tư trồng bông, kinh doanh bông còn ít và về cơ bản vẫn chưa thu được lợi nhuận.

Vì vậy, việc trích quỹ bình ổn giá thu mua bông hạt trong nước để ổn định giá mua bông hạt vẫn chưa thực hiện được.

Ngoài ra, chương trình phát triển cây bông cũng khó có thể đạt mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2015-2020 bởi hiện tại tổng diện tích trồng bông cả nước khoảng 12.000ha, chỉ bằng 1/3 mục tiêu đề ra cho năm 2015 là 30.000ha, tổng sản lượng bông xơ cũng chỉ đạt xấp xỉ 5.000 tấn, bằng 1/4 so với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2015 là 20.000 tấn./.