Uống Methadone để điều trị cai nghiện ma túy. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 14/4, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011-2015.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, trong năm chỉ tiêu chính của chương trình thì có hai chỉ tiêu không đạt, đó là giảm người nghiện ma túy và giảm số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy.

Cụ thể, theo số liệu thống kê được Bộ Công an, năm 2010, cả nước có 4.450 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Nhưng đến năm 2014, số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy chỉ còn 3.163.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng sự gia tăng số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy là do hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng còn thấp (do thiếu cơ sở vật chất, kinh phí không đảm bảo), tỷ lệ tái nghiện cao. Công tác cai nghiện gặp khó khăn do vướng mắc trong việc tổ chức cai nghiện theo quy định mới.

Việc phòng chống ma túy tại cơ sở chưa đạt yêu cầu do lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách làm công việc này còn thiếu, yếu về năng lực. Bên cạnh đó, sự gia tăng của số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy còn do sự biến động dân cư, cụ thể như việc nhiều người lao động.

Về việc gia tăng số người nghiện, theo Thượng tướng Lê Quý Vương, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, nguồn “cung” ma túy chưa được kiểm soát triệt để, ma túy vẫn còn sẵn có trên thị trường bất hợp pháp.

Năm 2014, cả nước có hơn 204.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 42,7 % so với năm 2010. “Đáng chú ý là ngoài việc tăng về số lượng thì thành phần người nghiện ma túy cũng đa dạng hơn, gồm cả học sinh, sinh viên, người mẫu, vận động viên, trí thức; loại ma túy được sử dụng cũng phát sinh nhiều hình thức mới,” Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết.

Trước báo cáo trên, nhiều đại biểu bày tỏ sự quan ngại, lo lắng. Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh) cho rằng cần tìm ra nguyên nhân chính trong các nguyên nhân mà Bộ Công an đã báo cáo về lý do hai chỉ tiêu quan trọng nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011-2015 không đạt. Nếu không làm rõ vấn đề này thì khó tìm được giải pháp hạn chế tác động của tệ nạn ma túy đến mọi mặt đời sống xã hội như mục tiêu của Chương trình.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đặt vấn đề trong giai đoạn thực hiện chương trình, Bộ Công an và các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan đã phối hợp hiệu quả trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước; công tác triệt xóa có tụ điểm phức tạp về ma túy đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên tính tới thời điểm tháng 10/2014, cả nước vẫn còn tồn tại 254 tụ điểm và hơn 2.500 điểm phức tạp về ma túy; trong đó tại một số xã biên giới Tây Bắc là điểm “nóng” về hoạt động tội phạm ma túy; nguồn “cung” ma túy vẫn chưa được kiểm soát, khiến chỉ tiêu về giảm số người nghiện không đạt. Theo đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Ban chỉ đạo chương trình cần làm rõ vẫn đề mâu thuẫn này.

Theo dự kiến của Chính phủ, trong giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ phòng, chống ma túy sẽ được thực hiện thành Chương trình mục tiêu và giao Bộ Công an chủ trì.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết trên cơ sở tổng kết toàn diện việc thực hiện Chương trình, Bộ Công an sẽ xây dựng báo cáo, trình Chính phủ thẩm định, phê duyệt nội dung của Chương trình giai đoạn 2016-2020.

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị, Bộ Công an cần cân nhắc trình Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy tiếp tục là Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc nên lồng ghép với các mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục nghe Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo và thảo luận về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2014; về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014./.