Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), từ tỉnh Hòa Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 16/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc cho phép thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Trường sẽ đào tạo các cán bộ khoa học công nghệ, quản lý kinh tế có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học-công nghệ dầu khí đạt trình độ tiên tiến đáp ứng nhu cầu phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, trường sẽ tập trung đào tạo chất lượng cao một số chuyên ngành đặc thù dầu khí như khoa học địa chất, công nghệ dầu khí, lọc hóa dầu, cơ khí tự động hóa, kinh tế và quản lý dầu khí, xây dựng công trình dầu khí, an toàn môi trường dầu khí.

Ở giai đoạn tiếp theo, Đại học Dầu khí sẽ mở rộng thêm nhiều ngành khác như đường ống, bể chứa, công nghệ chế biến khí./.

(TTXVN/Vietnam+)