Chuyen gia: Han-Trieu co the noi lai hop tac nong ngu nghiep dau tien hinh anh 1Cánh đồng của Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Các chuyên gia ngày 14/6 cho rằng nông ngư nghiệp có thể là ngành đầu tiên có sự tái hợp tác trong quan hệ kinh tế liên Triều, do Triều Tiên hiện đang thiếu lương thực và hai bên từng hợp tác trong lĩnh vực này trước đây.

Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ là chuyện kinh tế mà còn mang tính nhân đạo, do đó nhiều khả năng nhất sẽ là lĩnh vực đầu tiên mà hai bên sẽ hợp tác.

Chương trình Lương thực Thế giới ước tính khoảng 10 triệu/24,8 triệu người Triều Tiên đang bị suy dinh dưỡng.

Trong khi đó, Hàn Quốc lại đang dư thừa gạo (còn 1,86 triệu tấn gạo trong các kho của nhà nước tính đến hết năm ngoái)./.

(Vietnam+)