Chuyen gia Nhat Ban hop tac xay dung phuong thuc chi tra bao hiem y te hinh anh 1Người dân đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 11/7, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ký kết Biên bản thảo luận Dự án hợp tác kỹ thuật: “Xây dựng và tăng cường quản lý phương thức chi trả và gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả tại Việt Nam.”

Dự án được triển khai trong hai năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2017.

[Hơn 50 bệnh viện trên toàn quốc chính thức điều chỉnh tăng viện phí]

Trong khuôn khổ dự án, các chuyên gia Nhật Bản và cán bộ đối tác Việt Nam sẽ cùng xác định phương thức chi trả tối ưu, xây dựng và hoàn thiện gói quyền lợi trên cơ sở phân tích tình hình hiện tại, cải thiện hệ thống thông tin giám định thanh toán bảo hiểm y tế và mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế.

Phương thức chi trả tối ưu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo công bằng trong chi trả giữa các tuyến khám chữa bệnh và tăng cường hiệu quả quản lý cũng như sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng tư vấn Quốc gia về chính sách bảo hiểm y tế vào tháng 8/2016 dựa trên mô hình của Nhật Bản với các thành viên là đại diện Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, nhà cung ứng dịch vụ y tế và người sử dụng dịch vụ.

Hội đồng này có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra những quyết định về chủ trương, chính sách, đề án lớn, những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Dự án cũng hướng tới hoàn thiện chức năng của Hội đồng này.

Chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo hiểm y tế toàn dân là những mục tiêu được Chính phủ Việt Nam đề cập tới trong “Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.”

Để đạt được những mục tiêu này, một trong những giải pháp tài chính y tế quan trọng là áp dụng hệ thống bảo hiểm y tế phù hợp.

Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc đạt 81,7% dân số, trong đó một nửa là hộ nghèo và đối tượng được Nhà nước hỗ trợ chi trả bảo hiểm y tế.

Tại Việt Nam, vẫn còn khoảng 20 triệu người Việt Nam chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong đó chủ yếu là người yếu thế, gặp khó khăn trong cuộc sống. Thử thách lớn đặt ra là có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết và đầy đủ cho tất cả người dân Việt Nam, tăng tỷ lệ tham gia và duy trì ổn định về tài chính của hệ thống bảo hiểm y tế./.

Thùy Giang (Vietnam+)