Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế vừa được phía cơ quan chức năng đưa ra trong "Hội thảo lấy ý kiến bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế" tổ chức sáng 19/5.

Chưa đưa ra cách "chấm điểm" cụ thể với các chỉ số này nhưng đại diện cơ quan chức năng cho hay, từ các tiêu chí về đăng ký, kê khai, nợ thuế, chấp hành quy định thanh tra..., ngành thuế tính toán phân nhóm các doanh nghiệp theo diện: doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế tốt, trung bình và thấp.

Góp ý cho bộ tiêu chí mới này, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho biết, hiện cơ quan chức năng cũng có bộ tiêu chí phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế với các tiêu chí rõ ràng.

Bởi vậy, theo bà, cơ quan chức năng nên xem xét đưa ra tiêu chí đảm bảo thống nhất, đơn giản, dễ hiểu.

"Lập kế hoạch để thanh tra kiểm tra cũng phải dựa trên cơ sở là những đơn vị tuân thủ tốt thì ít kiểm tra hơn, còn những đơn vị nào tuân thủ thấp thì tập trung hơn," bà Cúc nói.

Việc thống nhất giữa các bộ tiêu chí theo bà cũng để tránh "cán bộ phòng thanh tra lấy tiêu chí này để thanh tra, phòng rủi ro lại lấy chỉ tiêu khác để xem xét."

Bà Cúc cũng băn khoăn về chỉ số đánh giá doanh nghiệp tuân thủ tốt có nhắc tới điều kiện: "Doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng nộp trên vốn chủ sở hữu tại kỳ tương ứng lớn hơn mức trung bình của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cùng quy mô, lĩnh vực đầu tư."

Đây là vấn đề theo bà "không bao giờ làm được." Bà đặt ra câu hỏi, doanh nghiệp cùng quy mô nhưng đơn vị sản xuất hàng không chịu thuế, hàng xuất khẩu có thuế bằng 0% thì "làm sao có thuế."

"Một doanh nghiệp dệt may xuất khẩu nhiều thì nộp thuế VAT ít nhưng một doanh nghiệp nội địa cùng quy mô thì nộp thuế VAT nhiều. Chả lẽ ta cho rằng doanh nghiệp trong nước tốt hơn đơn vị xuất khẩu," đại diện Hội Tư vấn thuế Việt Nam nói./.