Đại diện Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh Bắc Kạn ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Ngày 25/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Đây là hoạt động đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn trong việc thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tại 10 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14.

[Quảng Ninh: Chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu QH tỉnh về UBND]

Tại buổi lễ, Văn phòng Quốc hội đã ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động và ký kết biên bản chuyển giao tổ chức, đoàn viên công đoàn với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, để đảm bảo sự ổn định trong công tác tổ chức và chuyên môn, Văn phòng Quốc hội sẽ chuyển giao nguyên trạng 6 công chức và 2 hợp đồng lao động không xác định thời hạn của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn về Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn tính từ ngày 1/1/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đồng chí từ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn chuyển sang Ủy ban Nhân dân tỉnh phải luôn giữ vững lập trường tư tưởng, công tác, tiếp tục thực hiện tốt công việc./.