Ông Nguyễn Trung Chính (phải) là người chèo lái CMC trong thời gian tới. (Ảnh: CMC)

Tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Công nghệ CMC vừa kết thúc vào chiều muộn ngày 29/6, đơn vị này đã đặt chỉ tiêu hơn 4.100 tỷ đồng doanh thu trong năm tài chính 2016.

Cụ thể, trong năm tài chính 2015, CMC đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch khi tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 4.018 tỷ đồng, tăng 16% so năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 160 tỷ đồng, tăng trưởng 24%; lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ đồng…

Kết thúc năm tài chính 2015, CMC đã chính thức hết lỗ lũy kế và có lợi nhuận dương để chia cổ tức cho các cổ đông với mức cổ tức 8%.

Phía CMC cũng cho biết, các lĩnh vực kinh doanh chính của đơn vị này trong 2015 đạt tăng trưởng cao. Về doanh thu lĩnh vực phần mềm tăng 46%, tích hợp hệ thống tăng 25%, viễn thông tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước…

Trong năm tài chính 2016, CMC sẽ tiếp tục chiến lược đầu tư và phát triển tăng thị phần ở các thị trường trọng điểm với ba lĩnh vực chủ chốt là tích hợp, phần mềm và viễn thông, duy trì và tìm kiếm cơ hội cho lĩnh vực phân phối lắp ráp...

CMC cũng đặt ra chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 4.167 tỷ đồng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.800 tyd đồng, lợi nhuận trước thuế trên báo cáo hợp nhất đạt 179,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 115,25 tỷ đồng và dự kiến mức cổ tức năm 2016 là 10%.

Đại hội của CMC cũng quyết định việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Chính tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đơn vị này nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, ông Chính cũng được tín nhiệm giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng quản trị của CMC, thay cho ông Hà Thế Minh-người vừa qua đời vào ngày 19/6./.